Arka BZ WBK Gotówkowy - bezpieczeństwo nie sprzyja wynikom

03.03.2015 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 03 marca 2015 r.

Fundusz: Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) - 2 gwiazdki
Chociaż przełom 2014 i 2015 roku przyniósł modyfikację nazwy rozwiązania Arka BZ WBK Gotówkowy (dawniej Arka BZ WBK Ochrony Kapitału), to jego charakter pozostał niezmieniony. Najważniejszą cechą produktu poznańskiego towarzystwa, oferowanego w ramach parasola FIO, niezmiennie pozostaje ochrona kapitału poprzez zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa portfela. W porównaniu do bratniego (oferowanego klientom zamożnym) funduszu Arka Prestiż Gotówkowy, zarządzający ma podejmować tylko niewiele wyższe ryzyko, głównie poprzez nieznacznie większe limity na obligacje skarbowe oraz udział papierów korporacyjnych. Pomimo tego odpowiadający za realizację polityki inwestycyjnej Witold Garstka utrzymuje zarówno ryzyko stopy procentowej, jak i kredytowe, na bardzo niskim poziomie. Potwierdza to analiza portfela funduszu – parametr duration nie przekraczał dotychczas 0,5 roku, podczas gdy w przypadku wielu konkurentów poziom tego wskaźnika był znacznie wyższy. W celu utrzymania tak niskiej wartości, Witold Garstka stawia głównie na dłużne papiery skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. W podobny, konserwatywny sposób budowana jest część korporacyjna, stanowiąca najczęściej od 25 do 30% aktywów. Dominuje w niej tzw. dług bankowy, zarówno w postaci obligacji, listów zastawnych (posiadających zabezpieczenie hipoteczne), jak i certyfikatów depozytowych, które dają nieznacznie wyższą rentowność od lokat terminowych.
 
O ile bezpieczeństwo środków zainwestowanych w Arka BZ WBK Gotówkowy niewątpliwie postrzegać należy jako atut, o tyle oferowaną przez fundusz zyskowność już niekoniecznie. Zarówno w krótkim, średnim, jak i długim terminie plasuje się on w ogonie zestawień wyników produktów gotówkowych i pieniężnych o uniwersalnej strategii. W horyzoncie roku strata do średniej stopy zwrotu w grupie wyniosła -1 pkt proc., co w przypadku rozwiązań o tak bezpiecznym charakterze jest znaczącą słabością. Co więcej, w minionych dwóch latach fundusz odnotował także stratę do benchmarku - indeksu rynku pieniężnego WIBID 3M. Chociaż, jak deklaruje towarzystwo, celem inwestycyjnym nie jest odwzorowanie jego stopy zwrotu. Warto jednak wspomnieć o tym w kontekście zdolności do oferowania klientom rentowności konkurencyjnej w stosunku do krótkoterminowych depozytów bankowych. O ile fundusz ma szansę przynieść im wyższy zwrot niż lokaty Banku Zachodniego WBK, to już pobicie tych najwyżej oprocentowanych na rynku może być niemożliwe. Podsumowując, Arka BZ WBK Gotówkowy to rozwiązanie dla najbardziej konserwatywnych klientów BZ WBK TFI, którzy ponad wszystko zainteresowani są ochroną zainwestowanego kapitału. Przy tak zdefiniowanych potrzebach powinni być oni usatysfakcjonowani prezentowaną propozycją. Patrząc jednak przez pryzmat oferty całego rynku, w tym produktów konkurencyjnych TFI, Arka BZ WBK Gotówkowy wypada poniżej przeciętnej. Z naszych obserwacji wynika, że istnieją rozwiązania, które przy nieznacznie wyższej ekspozycji na ryzyko oferują istotnie atrakcyjniejsze stopy zwrotu. Właśnie dlatego ostatecznie przyznajemy funduszowi 2 gwiazdki.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze pieniężne i gotówkoweratingi i analizy funduszyWitold Garstka

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę