Investor Zrównoważony - unikatowa koncepcja i dobre wyniki

27.01.2015 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 27 stycznia 2015 r.

Fundusz: Investor Zrównoważony (Investor FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Investor Zrównoważony (Investor FIO) - 4 gwiazdki
Dla Investor Zrównoważony 2014 rok był już drugim z rzędu, w którym uplasował się on na medalowym miejscu wśród konkurentów pod względem stóp zwrotu. Wynik funduszu to w głównej mierze efekt niestandardowej jak na polski rynek koncepcji portfela akcyjnego, której autorem jest Maciej Chudzik. Jego strategia opiera się na dwóch filarach. Przede wszystkim zarządzający koncentruje się na zdobywaniu przewagi podczas wzrostowego rynku giełdowego, wykorzystując wysoki stopień alokacji w akcje. Stale utrzymuje się ona blisko górnej granicy 65% deklarowanej w prospekcie emisyjnym i istotnie przewyższa średnią dla grupy bliską tylko połowie aktywów wg danych z czerwca 2014 r. Drugim, kluczowym elementem w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów, jest niezwykle udana selekcja spółek. Jej sedno tkwi w identyfikacji walorów tych przedsiębiorstw, które wyróżniając się na tle swojej branży lub zajmując niszę rynkową, dysponują dużym potencjałem rozwoju. W praktyce wymusza to poszukiwanie okazji za granicami naszego kraju, ponieważ w Polsce tego typu spółek występuje raczej niewiele. Jak dotychczas jednak na tym polu jest sporo sukcesów - niektóre z wytypowanych przez zarządzającego firm niemal podwoiły wartość swoich akcji na przestrzeni 2014 r. W rezultacie, w parze z nietypowością portfela, idzie celność doboru zyskownych inwestycji.
 
Stosowana w funduszu unikalna strategia inwestycyjna, ma swoje konsekwencje dla struktury geograficznej portfela. Zarządzający skupia się bowiem na wyszukiwaniu rynkowych perełek, a mniej na tym, z jakich krajów pochodzą ich emitenci. W dobie kapryśnej koniunktury na polskiej giełdzie, podejście to przełożyło się na istotny wzrost roli zagranicznych papierów udziałowych. Dowodzi tego fakt, że na koniec czerwca 2014 r. ponad 60% części akcyjnej stanowiły instrumenty spoza krajowego parkietu, podczas gdy kolejny, najwyższy udział zagranicznych papierów wśród podobnych rozwiązań wynosił już tylko ok. 38%. Tak duża swoboda zarządzającego w lokowaniu środków na zagranicznych rynkach rodzi zarówno problemy w interpretacji wyników funduszu na tle grupy, jak i pewien dylemat dla inwestorów. Polega on na tym, iż nie wiedzą oni, czy decydują się na fundusz mieszany polski, czy zagraniczny. Pierwszą z tych alternatyw sugeruje benchmark, który dla części akcyjnej odnosi się wyłącznie do indeksu WIG20. Nie ma on jednak wiele wspólnego z portfelem, co TFI komunikuje w dystrybuowanych dokumentach. Dopóki stopy zwrotu z funduszu są zadowalające, jego niestandardowa konstrukcja nie musi niepokoić inwestorów. Sporna pozostaje jednak kwestia o to, jak zachowają się wyniki Investor Zrównoważony przy istotnym ożywieniu na rodzimym parkiecie, co z kolei stworzy większą szansę dla rywali, skoncentrowanych na akcjach polskich. Podsumowując wszystkie wymienione czynniki, decydujemy się utrzymać rating funduszu na poziomie 4 gwiazdek.


Ewa Przygodzka, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Investors TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę