Rating dla Aviva Investors Polskich Akcji - zwycięzca w długim terminie

14.11.2014 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 14 listopada 2014 r.

Fundusz: Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) - 5 gwiazdek
W przypadku Aviva Investors Polskich Akcji regularnie mamy do czynienia ze specyficznym dla tego funduszu scenariuszem. Jeżeli w danym roku kalendarzowym koniunktura wśród małych i średnich spółek jest dobra, to flagowy produkt Aviva Investors Poland TFI plasuje się wśród liderów pod względem stóp zwrotu. W przeciwnym wypadku jego blask gaśnie i zajmuje on pozycję w okolicach środka stawki. W roku bieżącym mamy do czynienia z tym drugim scenariuszem. Po bardzo udanym 2013 roku rynek skorygował wyceny liderów portfela z tamtego okresu, co zaszkodziło wynikom szczególnie w I połowie obecnego roku. Chociaż dla inwestorów musi być to rozczarowanie, to jak pokazują to historyczne wyniki, w długim (czyli sugerowanym) terminie taka strategia jest opłacalna. Zarządzający w korzystnych latach potrafią zakumulować nadwyżkę nad średnią w grupie na tyle wysoką, by zrekompensować wytrwałym klientom słabsze okresy (lata 2011, 2014). Dlatego w naszej opinii tegoroczna zadyszka nie jest niczym szczególnym, tym bardziej że ani w procesie inwestycyjnym, ani w realizowanej polityce nie zaszły żadne istotne zmiany. Słabość tego produktu – czyli jego uzależnienie od małych i średnich spółek (stanowiących zwykle co najmniej 33% portfela) – to jednocześnie jego atut, który pozwala mu od lat utrzymywać silną pozycję wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych.
 
Na podstawie ostatnich sprawozdań nietrudno jednak zauważyć, że zarządzający nie podchodzą już aż tak agresywnie do polskich MiŚ-ów. W istocie, udział dużych spółek (zarówno polskich jak i zagranicznych) wzrósł w I połowie 2014 roku do najwyższego poziomu od 2009 roku. Są to jednak przesunięcia kilkuprocentowe, a nie drastyczne zmiany w strukturze portfela – polskie maluchy na koniec czerwca br. stanowiły 38% części akcyjnej. Warto również podkreślić systematyczny spadek znaczenia części zagranicznej, co jest o tyle uzasadnione, że w ostatnich miesiącach nie było na tym polu wielu sukcesów. Ponownie jednak mamy tu do czynienia ze zmianami tylko o kilka punktów procentowych. Ogólnie rzecz biorąc, struktura portfela Aviva Investors Polskich Akcji jest pochodną głównie decyzji zespołu inwestycyjnego, a nie jak to często na rynku funduszy bywa, kompozycji jego benchmarku. Oddalenie od najpopularniejszego w Polsce barometru koniunktury, indeksu WIG, jest przez to dość znaczne. Mierzone wskaźnikiem active shares wynosiło na koniec czerwca 2014 ok. 50%, co jest na krajowym rynku wysoką wartością – a przecież w 2010 roku mieliśmy do czynienia z poziomami nawet rzędu 70%. To ważna uwaga dla tych inwestorów, którzy szukają produktu oferującego stopy zwrotu zbliżone do indeksu WIG, ponieważ w przypadku tego funduszu okresowe i znaczne rozbieżności nie są niczym szczególnym.

TAGI:

Aviva Investors TFIfundusze akcji polskichratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę