Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla UniKorona Pieniężny - lider funduszy pieniężnych

14.10.2014 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 13 października 2014 r.

Fundusz: Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) - 5 gwiazdek
UniKorona Pieniężny to w naszej opinii obecnie najlepszy fundusz wśród rozwiązań gotówkowych i pieniężnych. Świadczą o tym zarówno świetne wyniki inwestycyjne, jak i portfel funduszu, w którym próżno szukać poważniejszych zagrożeń. Dobór solidnych emitentów sprawia, że atrakcyjna stopa zwrotu, wiąże się z relatywnie niedużym poziomem ryzyka kredytowego, jakie trzeba ponieść. Zarządzający Andrzej Czarnecki buduje portfel oparty na 3 filarach: polskich papierach skarbowych, korporacyjnych oraz instrumentach zagranicznych zarówno rządowych, jak i przedsiębiorstw. Wśród wszystkich papierów skarbowych dominują polskie, ale chętnie kupowane są także zagraniczne, jak np. rumuńskie, które oferują wyższą rentowność. Obligacje przedsiębiorstw z końcem czerwca 2014 stanowiły ok. 50% aktywów. W znacznej większości są to emisje największych polskich firm, głównie z sektora finansowego. Jakość kredytową należy zatem ocenić wysoko, także dlatego, że mniejsze i bardziej ryzykowne podmioty nie mają dużego udziału. Ogólne ryzyko koncentracji również nie jest wysokie, dywersyfikacja portfela nie budzi zastrzeżeń. Niektóre z papierów w części korporacyjnej, są emitowane w walutach innych niż polski złoty, m.in. za pośrednictwem spółek celowych polskich firm. Ma to istotne znaczenie, ponieważ instrumenty m.in. w EUR, USD czy CHF, zwiększają stopę zwrotu funduszu, dzięki zabezpieczaniu ryzyka walutowego. Są one preferowane także dlatego, że rynek niezłotowych papierów korporacyjnych jest znacznie bardziej płynny. Ma to olbrzymie znaczenie przy gigantycznych aktywach netto funduszu, które sięgają już ponad 3,5 mld zł, czyniąc UniKorona Pieniężny największym funduszem w Polsce dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Alokacja comiesięcznych napływów netto w wysokości ponad +100 mln zł, (jaka ma miejsce od ok. roku) byłaby niemożliwa na polskim rynku obligacji przedsiębiorstw. Dodatkowo aktywa powiększane są przez dźwignię finansową, chętnie wykorzystywaną przez zarządzającego. Stosowane są krótkoterminowe transakcje Sell-Buy-Back (SBB), których skala sięga ok. 40% aktywów netto. Za pozyskiwaną w ten sposób gotówkę kupowane są obligacje polskiego Skarbu Państwa, bilansując w ten sposób wysoki udział papierów korporacyjnych. Przy szerokiej liczbie wykorzystywanych instrumentów, relatywnie mniejszą aktywność zaobserwować można w obszarze zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Pomimo tego, parametr duration stale utrzymywany jest na wysokim poziomie ponad 1 roku, będąc jednym z najwyższych w grupie. Wszystkie przytoczone argumenty sprawiają, że fundusz jest jednym z długoterminowych liderów pod względem wyników w swojej klasie. Dodatkowo, pobierane przez towarzystwo koszty nie są wygórowane – ich wysokość określić można jako przeciętną. W naszej opinii, jeśli któryś fundusz z grupy uniwersalnych gotówkowych i pieniężnych zasługuje na ocenę 5 gwiazdek, to jest to właśnie UniKorona Pieniężny.

TAGI:

Andrzej Czarneckifundusze pieniężne i gotówkoweratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę