Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla UniAkcje Małych i Średnich Spółek - dla miłośników giełdowych maluchów

04.08.2014 | Marcin Różowski, Izabela Chamielec

Data analizy: 04 sierpnia 2014 r.

Fundusz: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) - 3 gwiazdki
W przypadku funduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek nie sposób odmówić zarządzającemu nieszablonowego podejścia. W swojej strategii koncentruje się on przede wszystkich na najmniejszych przedsiębiorstwach z warszawskiego parkietu. Dlatego portfel znacząco wyróżnia się na tle konkurentów, którzy w   większości preferują średnie spółki. Pomimo silnego napływu środków w 2013 roku, kiedy to aktywa funduszu wzrosły ponad 3,5 krotnie, nadal plasuje się on wśród produktów o największym udziale giełdowych maluchów. Z perspektywy potencjalnych stóp zwrotu takie podejście pozwala skorzystać z dynamicznego wzrostu kursów w okresie hossy. Dobrym przykładem jest zakończony wysokim zyskiem (+33,7%) rok 2013, kiedy to fundusz zajął miejsce w górnej części zestawienia wyników. Natomiast wypracowane w bieżącym roku stopy zwrotu mogą zaskakiwać inwestorów in minus. Ze stratą w wysokości -12,7%, licząc od początku roku, plasuje się on na 19 miejscu wśród 21 rozwiązań. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wynika to z relatywnej słabości małych spółek. Dla porównania, kurs indeksu MiS80 (dawnego sWIG80), reprezentujący na koniec grudnia blisko 45% akcji, spadł o -18,0% w br. W tym okresie dominujące w  konkurencyjnych funduszach spółki z indeksu mWIG40 osiągnęły wynik -1,4%. Warto przypomnieć, że wysokie odpływy, które przyczyniły się do spadku aktywów o -28%, mogły utrudnić sprawne zarządzanie szczególnie portfelem skoncentrowanym na najmniejszych podmiotach. Jednak w ubiegłym roku, Maciej Kik zmodyfikował swoją strategię i poszerzył obszar zainteresowania o spółki o wyższej płynności, w tym o średniej kapitalizacji i zagraniczne.  W wyniku wprowadzonych przez niego zmian nastąpiło również zmniejszenie skali przeważeń na pojedynczych walorach. Dodatkowo zarządzający zmniejszył poziom alokacji w połowie ubiegłego roku, a środki pieniężne przeznaczył na tzw. bufor płynnościowy. Okazało się, że wszystkie te zabiegi pozwoliły zarówno w grudniu 2013 r. jak i w 2014 r. obsłużyć wysokie umorzenia bez znacznego wpływu na strukturę portfela, przez co jakość zarządzania płynnością można ocenić pozytywnie. Należy mieć jednak na uwadze, iż pomimo zastosowania bardziej konserwatywnego podejścia, ze względu na jedną z najwyższych ekspozycji na najmniejsze spółki na tle grupy porównawczej nadal jest to fundusz o stosunkowo wysokim ryzyku. Świadczy o tym odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu, które kształtuje się na poziomie powyżej mediany. Na niekorzyść inwestora przemawiają również relatywnie bardzo wysokie koszty, w tym opłata za nabycie jednostek w wysokości 5%. Mając to na uwadze postanowiliśmy nadać produktowi ocenę na poziomie 3 gwiazdek. Pomimo, iż nie znajduje ona odzwierciedlenia w aktualnych wynikach to w swojej klasie rozwiązań fundusz nadal zasługuje na uwagę.

TAGI:

fundusze akcji małych i średnich spółekMaciej Kikratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę