Rating dla Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych - zróżnicowany portfel i globalne spojrzenie

25.07.2014 | Marcin Różowski, Michał Duniec, Paweł Gruber

Data analizy: 24 lipca 2014 r.

Fundusz: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) - 4 gwiazdki
Fundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych zyskuje coraz większe uznanie wśród inwestorów. Od momentu powstania (listopad 2011) jego aktywa wzrosły już do ponad 1,1 mld zł. Jednym z najbardziej istotnych elementów polityki inwestycyjnej jest dywersyfikacja portfela, przez co zarządzajacy koncentrują się na rynkach oferujących dużą różnorodność instrumentów oraz płynność. Właśnie dlatego ważną rolę odgrywa część zagraniczna. Walory denominowane w walutach innych niż polski złoty stanowić mogą nawet 1/3 portfela. Jednocześnie min. 70% środków musi być inwestowane w dług nieskarbowy. Na polskim rynku papierów korporacyjnych alokacja tak dużego kapitału jest niemożliwa. Dlatego właśnie zarządzający chętnie inwestują m.in. w obligacje polskich firm emitowane w euro. Duże znaczenie (stale ok. 22% aktywów) odgrywają też zagraniczne fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Funds) oraz macierzystego Aviva Investors. Dają one globalną ekspozycję m.in. na obligacje zamienne na akcje czy wyżej oprocentowane papiery bardziej ryzykownych emitentów. Podobny udział mają również obligacje złotowe z rodzimego rynku, wśród których dominuje dług polskich banków. Reszta portfela (do 30%) stanowić ma bufor płynnościowy, składający się głównie z polskich obligacji skarbowych oraz gotówki. Celem zarządzających jest osiąganie zysków wyższych od przeciętnych w grupie porównawczej, przy jednoczesnym nienarażaniu klientów na nadmierne ryzyko. Jak dotychczas efekty są nawet lepsze od zakładanych. W znacznej większości analizowanych okresów kwartalnych udało się zdystansować ponad 3/4 konkurentów w grupie korporacyjnych funduszy dłużnych. Towarzyszące inwestycji ryzyko faktycznie można ocenić jako niewygórowane. Emitentami większości papierów korporacyjnych są duże firmy o stabilnej sytuacji finansowej. Podwyższonym ryzykiem kredytowym mogą charakteryzować się podmioty z portfeli funduszy ETF typu high yield, jednak ich udział jest znikomy. Co więcej, ryzyko walutowe jest zabezpieczane w całości. Dodatkowym pozytywnym wyróżnikiem są relatywnie niskie koszty, choć fundusz pobiera także zmienną opłatę za zarządzanie. W naszej ocenie poziom referencyjny, od którego uzależniona jest premia dla towarzystwa jest zaniżony w stosunku do profilu funduszu i jego portfela. Ostatecznie zdecydowaliśmy się przyznać rating na poziomie 4 gwiazdek. Wyższa ocena wymaga potwierdzenia ponadprzeciętnej efektywności w długim terminie.

TAGI:

Dariusz Kędziorafundusze dłużne korporacyjneGrzegorz LatałaMarcin MężykowskiRadosław Gałeckiratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę