Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla PKO Akcji Plus - dla ceniących niską zmienność i wysoką płynność portfela

20.06.2014 | Michał Duniec, Izabela Chamielec

Data analizy: 20 czerwca 2014 r.

Fundusz: PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) - 4 gwiazdki
PKO Akcji Plus nie należy do grona standardowych funduszy akcji polskich uniwersalnych. Wyróżnia go przede wszystkim podejście do budowania portfela, w którym zarządzający starają się wyszukiwać spółki z branż najbardziej dopasowanych do danej fazy cyklu koniunkturalnego. Ze względu na fakt, że na polskiej giełdzie dominuje sektor bankowy, energetyczny oraz paliwowy udział pozytywnie ocenianych przez zespół podmiotów był w ostatnich latach niewystarczający. Rozwiązaniem tego problemu było wyjście poza rynek krajowy. W konsekwencji udział części zagranicznej wzrósł z 5% w czerwcu 2012 roku do niemalże 40% na koniec roku ubiegłego, co w porównaniu do produktów akcji polskich uniwersalnych jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. Dodatkowym wyróżnikiem jest silna współpraca wszystkich członków zespołu, której efekty są widoczne w   przekroju większości portfeli zarządzanych przez PKO TFI. Co ważne, skuteczność stosowanej strategii potwierdzają ponadprzeciętne oraz powtarzalne stopy zwrotu funduszu na tle grupy w długim terminie. Na przestrzeni blisko 4,5 roku, czyli od momentu przejęcia przez towarzystwo funkcji zarządzania od Credit Suisse AM produkt wypracował nadwyżkę ponad średnią dla grupy w wielkości +10 pkt proc. Warto podkreślić, iż pomimo stosunkowo niewielkiego udziału popularnych akcji „MiŚ” rozwiązanie uplasowało się w drugim kwartylu zestawienia stóp zwrotu za 2013 rok. Również od początku bieżącego roku zarządzający utrzymują przewagę nad większością konkurentów, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskiej zmienności jednostki. Udaje się to pomimo relatywnie wysokich kosztów z tytułu zarządzania. Na niekorzyść klientów działa również znacząca opłata za nabycie jednostek, która wynosi aż 4,5%. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dobrze poukładany proces inwestycyjny oraz rezultaty, które są lepsze od średniej w długim terminie, w naszej ocenie fundusz należy do jednych z ciekawszych propozycji w swojej klasie produktów. Inwestorzy powinni mieć jednak na uwadze, że portfel zawiera wysoki udział walorów zagranicznych, zatem może on osiągać wyniki istotnie różniące się od konkurencji. Podsumowując, postanowiliśmy przyznać funduszowi ocenę na poziomie 4 gwiazdek.

TAGI:

fundusze akcji polskichPKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę