Rating dla UniKorona Akcje - ostrożne podejście procentuje w długim terminie

15.05.2014 | Marcin Różowski, Michał Duniec, Paweł Gruber

Data analizy: 14 maja 2014 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
Fundusz UniKorona Akcje po trudnym roku 2013 nadrabia straty do konkurentów. Wtedy to w naszym kwietniowym ratingu zwróciliśmy uwagę na ówczesne, słabsze w stosunku do rywali wyniki. Potwierdziło się, że w dużej mierze zależą one od relacji między koniunkturą na tzw. spółkach blue chips oraz tymi z segmentu MiŚ. Przyczyną jest ostrożna i niezmienna polityka inwestycyjna, która zakłada wysoki udział akcji dużych i najbardziej płynnych emitentów. W okresie ubiegłorocznej hossy na małych i średnich spółkach podejście to ograniczało potencjał stóp zwrotu. W efekcie konkurenci z większą ekspozycją na ten segment zepchnęli fundusz UniKorona Akcje w drugiej połowie ub.r na koniec w zestawieniach wyników grupy. Z początkiem marca b.r., sytuacja uległa jednak odwróceniu, a fundusz zdołał powrócić do górnej części stawki, gdzie przeważnie zajmował miejsce w okresie ostatnich kilkunastu lat. Od chwili powstania (styczeń 1997) zyski jakie przynosił inwestorom plasowały go zwykle w pierwszym lub drugim kwartylu zestawień stóp zwrotu. Od tego momentu zdołał również wypracować przewagę ponad +120 pkt proc. nad przeciętnym wynikiem w grupie. Jednocześnie o blisko +80 pkt proc. dystansuje swój benchmark – indeks WIG. W minionych latach na taki efekt składały się m.in. trafione decyzje alokacyjne jak np. wykorzystywanie kontraktów terminowych w okresach hossy, czy dodatkowa stopa zwrotu wynikająca z efektywnej selekcji. Ten doskonały wynik jest w głównej mierze zasługą Ryszarda Rusaka, który funduszem zarządza już ponad 17 lat, co na polskim rynku jest wyjątkowo rzadko spotykane. Szczególną uwagę zwraca on na płynność portfela. Ten na przestrzeni lat nie ulegał znaczącym modyfikacjom. Niezmiennie ok. 60% aktywów stanowią walory największych emitentów, zgrupowanych w indeksie WIG20. Pozostała część to polskie MiŚ-e oraz podmioty zagraniczne. Te ostatnie zyskują coraz bardziej na znaczeniu – ich udział wzrósł do ok. 12%. W ostatnich tygodniach wspierały one dobre wyniki, głównie dzięki akcjom tureckim. Ulokowano tam co prawda tylko ok. 4,5% środków, jednak ich wzrosty były wyjątkowo silne. Pomagał również złoty słabnący do zagranicznych walut. Niestety obecnie niewielką wartość dodaną wnosi selekcja. Skład portfela jest bliski wzorcowi, co potwierdza jeden z najniższych w grupie wskaźników active shares, mierzący jego całkowite odchylenie od WIG. Pomimo to, w naszej opinii UniKorona Akcje cały czas stanowi dobrą ofertę dla inwestorów. Od funduszu oczekiwać można podążania w rytmie indeksu szerokiego rynku GPW, przy niewygórowanym w stosunku do konkurentów ryzyku. Ostatecznie, pozostawiamy zatem naszą ocenę na wysokim poziomie 4 gwiazdek.

TAGI:

fundusze akcji polskichratingi i analizy funduszyRyszard RusakUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę