Rating dla Arka BZ WBK Akcji - słabość giganta

18.10.2013 | Marcin Różowski, Michał Duniec

Data analizy: 18 października 2013 r.

Fundusz: Santander Akcji Polskich (Santander FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Santander Akcji Polskich (Santander FIO) - 2 gwiazdki
Arka BZ WBK Akcji to fundusz dedykowany inwestorom poszukującym atrakcyjnych stóp zwrotu zarówno na warszawskiej GPW, jak i na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Taka koncepcja już od wielu lat jest znakiem rozpoznawczym BZ WBK TFI. Jednak ostatnie miesiące z perspektywy klientów nie należą do udanych. Od początku roku zarządzającemu udało się wypracować wynik na poziomie +4,6%, gdy dla przeciętnego funduszu akcji polskich jest to około +8 pkt proc. więcej.  Daje to 48 pozycję na 52 rozwiązania. Ten słabszy okres to jednak nie wyjątek, tylko część szerszego obrazu. Od początku 2011 roku całkowita stopa zwrotu wyniosła -13,2%, gdy średni rezultat w grupie funduszy akcyjnych to -1,9%. Przy znacznym zbliżeniu portfela do benchmarku funduszu, słabość względem konkurentów w grupie byłaby mniej istotna, gdyby zarządzający regularnie wygrywał ze wzorcem. Ta sztuka w odniesieniu do pełnych lat kalendarzowych udała się ostatni raz w 2009 roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy w selekcji spółek. Potwierdza to wskaźnik alfa, mierzący wartość dodaną z tytułu doboru walorów do portfela, który dla 36-miesięcznych okresów pozostaje (często silnie) ujemny. Problemy selekcyjne dotyczą głównie krajowej części portfela (emitentów notowanych na GPW), która stanowi ok. 78% całości. Wśród walorów przeważonych można wymienić słabe w tym roku Rafako. Jeszcze większy negatywny wpływ miał natomiast brak LPP oraz kilku spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80, które dla funduszu okazały się zbyt małymi „tematami” biorąc pod uwagę wielkości jego aktywów. Całościowy obraz odbiega na niekorzyść od przeciętnych rynkowych rozwiązań akcyjnych. Taki stan rzeczy utrzymuje się od kilku lat, przez co miejsca w trzecim i czwartym kwartylu stóp zwrotu nie należą do rzadkości. Co więcej, stanowi to kontrast dla innych funduszy akcyjnych spod egidy BZ WBK TFI, które zwykle radzą sobie wyraźnie lepiej. Z powyższych powodów, chociaż doceniamy dobrze zorganizowany proces inwestycyjny w TFI, zdecydowaliśmy się na obniżenie oceny ratingowej do poziomu dwóch gwiazdek. W swojej obecnej formie fundusz nie jest w stanie walczyć o wynik powyżej średniej w grupie.

TAGI:

fundusze akcji polskichratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę