Czy fundusze agresywne są rzeczywiście agresywne?
24.07.2013 | Piotr Kawala
"Nie ma zysków bez ryzyka" mówi stara maksyma inwestycyjna. Inwestorzy, którzy chcą zarabiać więcej, muszą liczyć się z koniecznością akceptacji wyższego ryzyka. Obecnie w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych znajdziemy 4 produkty z członem „agresywny” w nazwie, co może sugerować, iż taka inwestycja wiąże się z większym ryzykiem. Okazuje się jednak, że nie musi tak być.
 
Ryzyko można mierzyć na wiele sposobów. Jednym z nich jest wykorzystanie wskaźnika tracking error. Pokazuje on jak bardzo wyniki funduszu odbiegają od średniej stopy zwrotu w grupie. Im wyższa jego wartość, tym bardziej wyniki funduszu odbiegają od przeciętnego wyniku w grupie. Na koniec czerwca jego średnia wartość dla funduszy akcji polskich uniwersalnych kształtowała się na poziomie 5,5%.


W gronie "agresywnych" funduszy akcji polskich znalazły się dwa produkty zarządzane w podobny sposób przez Ipopema TFI: Alior Agresywny i Ipopema Agresywny. W ich przypadku człon "agresywny" dobrze oddaje charakter funduszy. Odpowiedzialni za wyniki Jerzy Kasprzak i Paweł Jackowski preferują aktywny model zarządzania. Przewaga nad rynkiem budowana jest głównie poprzez ciągłe wyszukiwanie perełek wśród spółek o niskiej kapitalizacji, przy czym ważny jest również moment zakupu i sprzedaży akcji. Dużą wagę odgrywają także bardziej ryzykowne działania. Zarządzający wykorzystują m.in. instrumenty pochodne, realizując serie niewielkich krótkoterminowych transakcji. Taki styl zarządzania przyniósł do tej pory wiele sukcesów. Czasem efektem krótkoterminowych ruchów może być jednak nierynkowe zachowanie jednostek, przez co nie są to produkty dla osób o słabszych nerwach. Potwierdza to wysoki poziom wspomnianego wskaźnika tracking error. Skala korzyści jest jednak większa. Ipopema Agresywny został doceniony przez naszych analityków, którzy przyznali mu 4 gwiazdki w ocenie ratingowej.
 
Mniej ryzykownym wyborem jest inwestycja w Quercus Agresywny. Na przestrzeni ostatnich lat przyzwyczaił on inwestorów do bardzo dobrych i powtarzalnych wyników. Co ciekawe zarządzający Sebastian Buczek i Bartłomiej Cendecki potrafili osiągać korzystne rezultaty nie tylko podczas hossy, ale i tracić mniej niż indeks WIG, podczas słabszej koniunktury na giełdzie. Tu również kluczem do sukcesu jest staranna selekcja i wyszukiwanie małych i średnich spółek o wysokiej wartości fundamentalnej. Wyniki mają wspomagać także inwestycje zagraniczne, czego przykładem mogą być transakcje na rynku rosyjskim i tureckim. Wyjątkowa strategia nie wiąże się jednak z wyższym ryzykiem, wskaźnik tracking error kształtuje się na poziomie niższym niż średnia w grupie. W ostatnich 12 miesiącach wartość jednostki Quercus Agresywny wzrosła o +19%, czyli blisko +11 pkt proc. powyżej średniej w grupie.
 
Najmłodszym przedstawicielem „agresywnych” funduszy akcyjnych jest Agio-Agresywny, który oferowany jest klientom TFI od grudnia zeszłego roku. Zarządzający z AgioFunds TFI również konstruują swój portfel, głównie w oparciu, o spółki z segmentu małych i średnich firm. Zaangażowanie w „MiŚkach” należy do jednego z największych w grupie, przez co fundusz ma niebenchmarkowy charakter. Eksperci nie boją się zainwestować większych sum w szczególnie atrakcyjne spółki. Największym uznaniem Adama Dakowicza i Wojciecha Juroszka cieszą się prywatne spółki, najczęściej z sektora przemysłowego, nastawione na zysk w każdych warunkach rynkowych. Decydując się na zakup jednostek uczestnictwa warto mieć świadomość, iż fundusz jest wyceniany raz w tygodniu.
 
Wspólną cechą omawianych funduszy jest fakt, iż znaczną cześć portfeli stanowią spółki z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzający „agresywnych” funduszy bronią się wynikami. W chwili obecnej wszystkie cztery fundusze, pod względem stóp zwrotu, zaliczają się do jednych z lepszych produktów w swojej grupie.
 
Piotr Kawala, asystent analityka
Analizy Online

TAGI:

Adam DakowiczAgioFunds TFIBartłomiej CendeckiIpopema TFIJerzy KasprzakPaweł Jackowskipomiar ryzykaQuercus TFISebastian BuczekWojciech Juroszek

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę