Rating dla UniKorona Akcje - ograniczone ryzyko zmniejsza potencjał zysku

24.04.2013 | Michał Duniec, Bartłomiej Kurzeja

Data analizy: 22 kwietnia 2013 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
UniKorona Akcje przyzwyczaił inwestorów do osiągania wyników, które w długim terminie są lepsze od szeroko rozumianej konkurencji. Funduszem nieprzerwanie od 16 lat zarządza Ryszard Rusak, co jest ewenementem na polskim rynku, gdzie średni czas zarządzania wynosi około dwóch lat. Kluczem w podejściu inwestycyjnym Rusaka jest dominujący udział spółek o najwyższej kapitalizacji. Z reguły ich udział nie spada poniżej 50%, a docelowo może sięgać nawet 70%. Z kolei giełdowe „średniaki”  stanowią od 10% do 20%, a portfel jest dopełniany w pierwszej kolejności spółkami o najmniejszej kapitalizacji, a w drugiej, podmiotami zagranicznymi.
 
Cechą charakterystyczną takiego podejścia jest z jednej strony duże uzależnienie od koniunktury w segmencie blue chipów, z drugiej mniejsza zmienność inwestycji. Naturalną konsekwencją takiej strategii są również okresy słabszego zachowania w stosunku do konkurentów, jak choćby II połowa 2007 r., I połowa 2012 r. czy też minione 3,5 miesiąca. Jednakże na przestrzeni lat Ryszard Rusak niejednokrotnie udowadniał, iż potrafi wychodzić z trudnych sytuacji obronną ręką, co potwierdzają również ubiegłoroczne wyniki na poziomie +21,0%, dzięki którym fundusz pokonał średnią o +3,2 pkt proc. Niemniej jednak, w docelowym dla funduszy akcji okresie inwestycyjnym 4–5 lat, wyniki UniKorona Akcje zaczynają coraz bardziej odstawać in minus od tych, które wypracowały inne fundusze z grupy o pięciogwiazdkowej ocenie.

TAGI:

fundusze akcyjneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę