BlackRock: Na rynku długu jest jeszcze wiele okazji

22.11.2012 | analizy.pl
Od czasów kryzysu finansowego w USA rynek długu na świecie charakteryzuje się znacznie większą zmiennością. Rozbieżność stóp zwrotu pomiędzy różnymi kategoriami obligacji są obecnie dwukrotnie wyższe niż przed upadkiem banku Lehman Brothers. Tak duża zmienność na globalnych rynkach obligacji, wymaga od zarządzających długiem przyjęcia aktywnego stylu zarządzania – uważa Stuart Spodek, dyrektor zarządzający funduszem BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (tzw. FIGO), który w grupie rozwiązań dłużnych globalnych charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów zmienności.

Według stanu na koniec października w portfelu BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund główną pozycją w portfelu były papiery amerykańskie, które stanowią ponad 70% aktywów netto. Kluczem do zrozumienia struktury portfela nie jest jednak kierunek geograficzny, ale jego struktura pod względem ryzyka kredytowego, typu emitentów rodzaju zabezpieczeń oraz walut. W portfelu, który co do zasady podlega elastycznemu zarządzaniu nie tylko w kontekście ryzyka stopy procentowej, dominują obecnie amerykańskie papiery komercyjne (zarówno High Yield oraz o ratingu inwestycyjnym). Amerykański dług skarbowy stanowi natomiast 5% aktywów. Należy także zwrócić uwagę, że zarządzający zwiększa udział papierów opartych o rynek hipotek w związku zapowiadanym programem QE3. Zdaniem Spodka amerykański kierunek inwestycyjny wynika z optymistycznych danych dotyczących gospodarki. Zarządzający zwraca uwagę na wskaźniki dotyczące sprzedaży detalicznej w zakresie produktów trwałego użytku (tzw. long-lasting goods) oraz rynku nieruchomości. Jak podkreśla, stopniowa poprawa widoczna jest również na rynku pracy. Najpoważniejszym ryzykiem jest jednak widomo „fiscal cliff”. Mimo wszystko bilans szans i zagrożeń, jego zdaniem, skłania do optymistycznego nastawienia do rynku obligacji komercyjnych w USA.

W portfelu funduszu nie brakuje ekspozycji na walory w strefie euro (21%), czy w obligacjach z Wielkiej Brytanii (9%). Główna gra polega jednak na założeniu, że różnica w rentowności pomiędzy obligacjami w Niemczech, a innych krajach europejskich będzie ulegać zmniejszeniu. Warto odnotować, że pomimo pozytywnego nastawienia i polskich korzeni zarządzającego w funduszu nie znajdziemy obligacji naszego skarbu państwa.

Z naszych danych wynika, że elastyczny styl zarządzania funduszem w długim okresie rzeczywiście przekłada się na dobre wyniki inwestycyjne. Fundusz w rankingach 12 jak i 36 miesięcznym posiada ocenę na poziomie 4a. Jest jednym z kilku funduszy, w grupie funduszy obligacji globalnych, które mają dobre oceny zarówno w długim jak i krótkim terminie.

Anna Księżak, młodszy analityk
Analizy Online

TAGI:

BlackRockkomentarze zarządzających


Pozostałe komentarze

18
paź
Empty-hex
Co się stanie gdy globalne spowolnienie uderzy z pełną siłą?
16
paź
Empty-hex
Bezpieczne aktywa górą
15
paź
Empty-hex
Rynki akcji zdają się nie dostrzegać powagi sytuacji
14
paź
Empty-hex
Dobry czas dla spółek paliwowych
9
paź
Empty-hex
Wojny handlowe wpływają na światowy wzrost gospodarczy
Wrześniowa korekta na rynku obligacji okazją do tańszych zakupów
8
paź
Empty-hex
Europejskie instrumenty o stałym dochodzie oferują wartość nawet przy ujemnej rentowności
7
paź
Empty-hex
Millennium: komentarz miesięczny
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę