Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla UniKorona Pieniężny z weryfikacji w stan zawieszenia

31.10.2012 | Anna Zalewska
Na początku czerwca br. zarząd PBG SA złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. Ponieważ obligacje spółki znajdowały się w portfelach ponad 30 funduszy, zdecydowaliśmy się wówczas na weryfikację ratingów rozwiązań najbardziej zagrożonych odpisami. W tym gronie znalazł się m.in. UniWIBID oraz UniKorona Pieniężny, których jednostki z dnia na dzień straciły odpowiednio -2,7% oraz -2,3%. Kilka tygodni temu, 18 października, Union Investment TFI dokonało kolejnych przeszacowań na papierach spółki. W rezultacie jednostki UniWIBID oraz UniKorona Pieniężny ponownie straciły na wartości. Tym razem skala spadku wyniosła -6,0% oraz -2,4%.

Choć problemy spółki PBG dotknęły obu funduszy, to sytuacja wspomnianych rozwiązań jest inna. Zdecydowanie większe ryzyko inwestycyjne związane jest obecnie z funduszem UniWIBID, którego aktywa mocno spadły, a koncentracja portfela na składnikach nieskarbowych zawsze była wysoka. Taki stan może utrudniać zarządzanie płynnością funduszu, szczególnie w sytuacji masowych umorzeń. Między innymi z tego też powodu 30 października nadaliśmy ocenę na poziomie 2 gwiazdek.

W przypadku funduszu  UniKorona Pieniężny  ryzyko utraty płynności jest mniejsze, gdyż obligacje korporacyjne nie stanowiły trzonu portfela. Fundusz charakteryzował się dużo mniejszym ryzykiem kredytowym, mniejszą koncentracją aktywów oraz sporą płynnością portfela. Chociaż nie zdołał uchronić się przed stratami, to jednak od początku roku jego wynik wynosi +3,7%. Tak zaskakująco dobry rezultat ma związek z bardzo szerokim instrumentarium, z którego korzystają zarządzający, ale może mieć również związek z podwyższoną rentownością portfela.

W obliczu bardzo wielu szans i zagrożeń, które w chwili obecnej stoją przed funduszem UniKorona Pieniężny, zdecydowaliśmy, iż do czasu stabilizacji sytuacji nie jest możliwe nadanie kolejnej oceny ratingowej, co oznacza stan zawieszenia. Nadanie oceny produktowi będzie możliwe dopiero, gdy znana będzie skala ewentualnego odpływu środków oraz nowy skład portfela. Można zatem przyjąć, że kolejny rating dla funduszu UniKorona Pieniężny ukaże się nie wcześniej niż w maju 2013 roku.
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

obligacje korporacyjnePBGratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę