Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Allianz Akcji i Allianz Aktywnej Alokacji bez ratingów

25.10.2012 | analizy.pl
W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do niemal całkowitej rekonstrukcji zespołu zarządzającego aktywami w TFI Allianz Polska.

Od 1 września do zespołu zarządzających TFI Allianz dołączył Leszek Milczarek, który od 2010 roku do sierpnia 2012 roku był zatrudniony jako zarządzający aktywami-trader w IDM S.A., a wcześniej od 2008 do 2010 roku zarządzał aktywami w Opera TFI. Milczarek przejął zarządzanie trzema funduszami: Aktywnej Alokacji FIO, Absolute Return FIZ oraz Platinium FIZ. Miesiąc później do zespołu zarządzających TFI Allianz dołączył również Hubert Kmiecik, który od czerwca 2004 roku do września 2012 roku był zawodowo związany z Pioneer Pekao Investment Management S.A. Objął on fundusz Allianz Akcji FIO, który do końca sierpnia br. zarządzany był przez Cezarego Markiewicza, a następnie we wrześniu przez Pawła Małyskę.

Mając na uwadze zmiany na stanowiskach zarządzających, jak również fakt, że proces inwestycyjny w Allianz TFI pozwala zarządzającym na dość dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji, uważamy, że wraz z pojawieniem się w firmie Leszka Milczarka i Huberta Kmiecika dojdzie do zmiany dotychczasowej charakterystyki funduszy. Leszek Milczarek zamierza tak przebudować portfel funduszu Allianz Aktywnej Alokacji, aby jego trzon stanowiły najbardziej płynne spółki z WIG 20, a uzupełnieniem były kontrakty terminowe na główne indeksy giełdowe.  W porównaniu do dotychczasowej struktury, która bazowała na ponadprzeciętnej dywersyfikacji portfela akcyjnego będzie to zmiana istotna. Z kolei Hubert Kmiecik zamierza bardziej agresywnie i aktywnie zarządzać funduszem Allianz Akcji tak, aby w pełni wykorzystywać potencjał papierów udziałowych. Możemy zatem oczekiwać zwiększonego zaangażowania w akcje oraz większej wrażliwości funduszu. W portfelu mogą również pojawić się spółki zagraniczne, choć będą one tylko uzupełnieniem dla akcji polskich. W tym przypadku również należy oczekiwać dużej zmiany w charakterystyce, tym bardziej, że w minionych latach fundusz Allianz Akcji miał na tle grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych charakter defensywny.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy, że w najbliższych miesiącach nie będziemy nadawać ocen dla funduszu Allianz Akcji oraz Allianz Aktywnej Alokacji, dla których po odejściu z firmy poprzednich zarządzających oceny ratingowe zostały poddane weryfikacji. Dodajmy, że do tego momentu Allianz Akcji oraz Allianz Aktywnej Alokacji, posiadały rating Analiz Online na poziomie 2 gwiazdek. Zawieszenie ma charakter bezterminowy, a ponowna ocena nastąpi w momencie, gdy będzie możliwa kompleksowa analiza wdrożonych modyfikacji. 

W dalszym ciągu analizujemy fundusze Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Stabilnego Wzrostu oraz Allianz Akcji Plus, którymi od marca br. zarządza Paweł Małyska. Ostateczna decyzja, czy w ich przypadku będzie możliwe nadanie nowych ocen nie została podjęta.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że zawieszenie ratingu ma tylko i wyłącznie związek ze zmianą zarządzającego i nie ma związku z naszą oceną tej zmiany.

Zespół Analiz Online

TAGI:

ratingi i analizy funduszyTFI Allianz Polska

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę