Rating dla UniStabilny Wzrost - czołowe rozwiązanie w swojej klasie

14.07.2012 | Marcin Różowski, Michał Duniec

Data analizy: 12 lipca 2012 r.

Fundusz: UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) - 5 gwiazdek

UniStabilny Wzrost to dobry przykład produktu, który osiąga atrakcyjne stopy zwrotu w różnych warunkach rynkowej koniunktury. Aktywne podejście inwestycyjne i pełne wykorzystanie statutowych limitów stało się fundamentem sukcesu, który przełożył się na szybki wzrost aktywów, aż do poziomu 750 mln w połowie 2011 roku. Tym samym jest to prawdziwy ewenement wśród rozwiązań stabilnego wzrostu, które w przekroju całej branży od kilku lat przeżywają kryzys zaufania. Bessa z drugiej połowy 2011 roku spowodowała jednak generalny odwrót od rozwiązań, nawet tych z niewielkim udziałem akcji, przez co jego aktywa, głównie w efekcie odkupień, zmalały o ponad połowę. Działo się tak mimo tego, że UniStabilny Wzrost należał do liderów stóp zwrotu w swojej grupie. Zarządzający w 2011 roku pobili średnią o blisko +5 pkt proc., co po raz kolejny pozwoliło osiągnąć wyniki istotnie wyższe niż w innych rozwiązaniach tego typu. Od początku działalności przełożyło się to na stopę zwrotu równą +45% podczas gdy przeciętnie fundusze stabilnego wzrostu notowały w tym czasie ujemne wyniki.

Sukces funduszu jest pochodną nie tylko dobrego zarządzania w ramach części akcyjnej oraz dłużnej, ale przede wszystkim aktywnej gry alokacją. Limity statutowe, które pozwalają na udział akcji w portfelu na poziomie od 0 do 40%, są w pełni wykorzystywane w zależności od prognozy ustalonej na komitecie inwestycyjnym. Tak duża elastyczność pozwala dobrze pozycjonować portfel w trakcie cyklu hossa-bessa i poszukiwać przewagi nad innymi rozwiązaniami w grupie, które utrzymują bardziej przewidywalną strukturę portfela. Dotychczas zarządzający potrafili wykorzystać tę przewagę szczególnie podczas okresów dekoniunktury. Istotnie trudniej było zarządzającym przygotować portfel na hossę, przez co wzrostowe pierwsze półrocza 2009 oraz 2011 nie zostały w pełni wykorzystane. Zarówno portfel dłużny jak i udziałowy w dużej mierze odzwierciedlają struktury znane z flagowych produktów Union Investment TFI, czyli funduszu UniKorona Akcji oraz UniKorona Obligacji. Chociaż na potrzeby UniStabilny Wzrost przyjęty model zarządzania zakłada bardziej bezpieczne zarządzanie oboma portfelami, to ich stopy zwrotu w dużej mierze odzwierciedlają te osiągane przez klasyczne odpowiedniki.

W naszej ocenie, UniStabilny jest jednym z liderów wśród rozwiązań mieszanych stabilnego wzrostu. Aktywna gra alokacją oraz wysoki poziom zarządzania poszczególnymi składowymi portfela sprawiają, że dotychczas osiągane wysokie stopy zwrotu nabrały powtarzalnego charakteru. Obserwowany odpływ aktywów jest według nas skutkiem negatywnego sentymentu na rynku, nie zaś słabości rozwiązania i nie powinno mieć istotnego wpływu na ocenę funduszu. W związku z tym zdecydowaliśmy się utrzymać wcześniejszy rating na poziomie 5 gwiazdek.

Mocne strony: Aktywna gra alokacją, dobra selekcja na poziomie części dłużnej i udziałowej, dobrze zorganizowany proces inwestycyjny;
Słabe strony: Wysoka opłata za zarządzanie na tle grupy, częste opóźnienia w dostosowywaniu struktury całego portfela do warunków hossy;

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę