Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aegon reorganizuje portfel UFK

19.06.2012 | Łukasz Hajduk
pobierz plik: pdf

Komitet Inwestycyjny Aegon TUnŻ po dokonaniu corocznego przeglądu wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zdecydował o wycofaniu 25 funduszy, udostępniając w zamian 22 nowe. Zmiany weszły w życie 18 czerwca.

Od poniedziałku klienci Aegona nie mają już dostępu do takich funduszy jak: Aegon - Arka BZ WBK Akcji, Aegon - Idea Akcji, Aegon - Schroder BRIC czy Aegon - HSBC Indian Equity. Łącznie, wszystkie likwidowane fundusze na koniec 2011 roku zarządzały aktywami wartymi 320 mln zł, czyli blisko 8% całości aktywów firmy Aegon. To stosunkowo niewiele jak na 25 funduszy. Dla przykładu w funduszu Aegon Gwarantowany na koniec 2011 roku było zgromadzonych ponad 470 mln zł.

Fundusze dodane do oferty wskazują, iż Aegon postawił na istotną dywersyfikację portfela. Spektrum inwestycyjne znacznie się rozszerzyło zarówno o fundusze polskie jak i zagraniczne. Wśród funduszy zagranicznych znalazły się m.in. fundusze Fidelity (które w swojej ofercie ma jeszcz tylko Nordea) i GLG (GLG Partners w 2010 roku zostało przejęte przez Man Investments), które są nowością na polskim rynku UFK. Zmiany nie obejmują wszystkich produktów.

Klienci, którzy posiadają zainwestowane środki w wycofywane fundusze powinni złożyć zlecenie transferu do innego funduszu, najpóźniej do 18 września. W przeciwnym wypadku środki w nich zgromadzone zostaną przeniesione automatycznie do funduszu o najniższym poziomie ryzyka zgodnie z OWU.

W załączniku treść komunikatu AEGON TUnŻ z listą likwidowanych i wprowadzanych funduszy.

/lh

TAGI:

produktyzmiany w ofercie

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę