Rating dla Aviva Investors Polskich Akcji - dobra strategia fundamentem świetnych wyników

17.02.2012 | Paweł Wróbel, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 16 lutego 2012 r.

Fundusz: Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) - 5 gwiazdek

Aviva Investors Polskich Akcji to jeden z najciekawszych i co najważniejsze, jeden z najbardziej zyskownych funduszy akcyjnych na rynku. Rezultaty osiągane przez produkt zdają się potwierdzać opinię, że długoterminowa, nietuzinkowa strategia, w połączeniu ze stabilnością zespołu zarządzających to kompozycja, która często kreuje inwestycyjny hit.

Niewątpliwym atutem funduszu jest ciągłość wdrożonej filozofii inwestycyjnej. Choć w zespole zdarzają się zmiany w składzie zarządzających, to stanowisko dyrektora inwestycyjnego, odpowiadającego za kreowanie polityki produktu, od wielu lat sprawuje Rafał Janczyk. Szef zespołu akcji stoi na straży długoterminowych założeń, na fundamencie których zbudowany jest fundusz.

Mimo dużych aktywów, wynikających z unifikacji portfeli akcyjnych różnych produktów, uniklne podejście inwestycyjne pozwala zarządzającym wyeliminować problem koncentracji na dużych spółkach. Zdecydowali się oni silnie rozproszyć portfel, by móc partycypować również we wzrostach giełdowych maluchów, wśród których łatwiej o "perełki" i które w dłuższej perspektywie powinny zachowywać się lepiej niż duże przedsiębiorstwa. W konsekwencji udział "blue chipów" bywa dużo niższy niż u konkurentów z grupy akcji uniwersalnych. Dodatkowo od 2009r. zdecydowano się na wyraźne zwiększenie udziału papierów notowanych poza warszawską GPW. Rozszerzenie spektrum inwestycyjnego daje zarządzającym większe możliwości doboru interesujących pozycji spoza benchmarku, które w dodatku na ogół są bardziej płynne.

Uzyskiwane wyniki wskazują, że przyjęta taktyka dobrze się sprawdza, choć w okresach spadków, ze względu na brak aktywnej alokacji, fundusz odnotowuje wyniki słabsze od większości grupowych rywali. Za to jeśli tylko na giełdzie pojawiała się koniunktura, na ogół znacząco odskakiwał konkurentom. Podkreślmy, że nadwyżki wypracowywane w okresach hossy były wyraźnie wyższe niż starty w czasie dekoniunktury. Dzięki temu suma summarum wypracowany od momentu uruchomienia produktu wynik jest aż o 110 pkt proc. lepszy od średniej. Reasumując - Aviva Investors Polskich Akcji to fundusz godny polecenia. Jednakże jego zakup zalecamy osobom o odpowiednio długim (5 lat i dłuższym) horyzoncie inwestycyjnym, ze względu na możliwość zanotowania ponadprzeciętnych, krótkoterminowych strat.

Mocne strony: unikalny proces inwestycyjny, ciągłość filozofii inwestycyjnej, szeroka dywersyfikacja, świetna selekcja, bardzo dobre wyniki długoterminowe
Słabe strony: pasywne podejście do alokacji, ponadprzeciętne ryzyko

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę