Rating dla UniKorona Pieniężny - ostatnie wyniki nie kompensują wysokiej zmienności

02.12.2011 | Tomasz Publicewicz

Data analizy: 30 listopada 2011 r.

Fundusz: UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) - 4 gwiazdki

UniKorona Pieniężny już od wielu lat okupuje znajduje sobie miejsce w górnej części zestawień stóp zwrotu w grupie gotówkowych i pieniężnych i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta w najbliższym czasie mogła ulec zmianie. Fundusz opiera się bowiem na konsekwentnie realizowanej, nietuzinkowej strategii, która jak do tej pory sprawdzała się dobrze zarówno w długim, jak i krótkim horyzoncie. Nie widzimy zagrożenia jej nagłych modyfikacji – zespół jest stabilny, zmiany zarządzających odbywają się rzadko, a jeśli już do nich dochodzi, to nie mają one wpływu na styl budowania funduszu.

Zarządzający starają się być bardzo aktywni na rynku długu, poszukują szans inwestycyjnych. Portfel papierów skarbowych opiera się, od kliku lat, nie tylko na dobrej selekcji, ale i sporym wykorzystaniu dźwigni. Choć mechanizm ten zwiększa znacząco ryzyko stopy procentowej, to pozwala na wygenerowanie wyraźnie lepszych niż konkurencja rezultatów. Obligacje korporacyjne dobierane są z kolei głównie w oparciu o kryterium bezpieczeństwa inwestycji. Zarządzający wolą zrezygnować z najlepiej oprocentowanych emisji, bo jak twierdzą, na ogół wiąże się z nimi niewspółmiernie wysokie ryzyko regulacji zobowiązań. Dywersyfikują oni przy tym portfel długu przedsiębiorstw, by ewentualne problemy którejś ze spółek wpływała na stopy zwrotu z funduszu w jak najmniejszym stopniu. Zarządzający włączają również do portfela papiery zagraniczne decydując się na nie pod warunkiem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i atrakcyjnej wyceny. Takie inwestycje są też zawsze zabezpieczane przed ryzykiem walutowym.

Jak pokazują wyniki, założenia strategii są słuszne, a zarządzający potrafią je dobrze wcielić w życie. W ciągu 10 ostatnich lat wypracowali oni ponad 12,5 pkt proc. przewagi nad średnią osiągając co roku wynik lepszy od mediany. Okresy pogorszenia wyników miały zwykle krótkoterminowy charakter i w niewielkim stopniu wpływały na całoroczne rezultaty. Fundusz należy do bardziej ryzykownych rozwiązań pod względem zmienności wyników. Warto przy tym podkreślić, że z punktu widzenia efektywności osiągane ostatnio rezultaty nie rekompensują podejmowanego ryzyka. Ostatnie zawirowania na rynkach oraz nadal wysokie zaangażowanie w długoterminowych obligacjach skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, w połączeniu z dźwignią finansową mogą sugerować utrzymywanie się wysokiej zmienności również w najbliższej przyszłości. W związku z tym zdecydowaliśmy się obniżyć naszą ocenę do poziomu 4 gwiazdek.

TAGI:

Andrzej Czarneckiratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę