Rating dla UniKorona Akcje - doskonały rezultat zbudowany na trwałym fundamencie

02.11.2011 | Tomasz Publicewicz

Data analizy: 31 października 2011 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 5 gwiazdek

UniKorona Akcje to fundusz, który został zbudowany na bardzo silnych fundamentach. Realizację spójnej, długoterminowej wizji inwestycyjnej ułatwia fakt, że funduszem od niemal 12 lat kieruje ten sam zarządzający. Doświadczony Ryszard Rusak konsekwentnie wciela w życie swoją, opartą na selekcji, filozofię budowy portfela. Zarządzający inwestuje w wartość, dbając by wybierane przedsiębiorstwa posiadały przewagi technologiczne nad konkurentami, były dobrze zarządzane, transparentne, a nadto by ich wyceny znajdowały się na atrakcyjnym poziomie. Jak się okazuje Rusak swój cel realizuje w stu procentach. Świadczy o tym wskaźnik alfa, mierzący wpływ doboru spółek na wynik, który osiąga zdecydowanie ponadprzeciętne wartości.

Uzupełnieniem dobrych decyzji selekcyjnych, jest, w większości okresów udana, alokacja. W zależności od przewidywań rynkowych, jak i liczby atrakcyjnych pomysłów inwestycyjnych zarządzający modyfikuje optymalną strukturę portfela. Jeśli zachodzi taka potrzeba włącza do niego kontrakty terminowe na WIG20, dzięki którym za pomocą stosunkowo niewielkich nakładów może dostosować udział akcji do prognozowanego scenariusza rynkowego. W bieżącym roku niskie zaangażowanie w akcje spowodowało, że fundusz osiągnął znacznie lepsze wyniki niż większość konkurencyjnych rozwiązań. Należy jednak wspomnieć także rok 2010, kiedy to m.in. za sprawą niezbyt udanej alokacji produkt odnotował starty do średniej.

Choć od czasu do czasu zarządzającemu zdarzają się krótkoterminowe wpadki, to ewentualne starty są dość szybko nadrabiane z nawiązką i w dłuższym horyzoncie produkt zawsze należy do najlepszych w grupie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypracowany rezultat okazuje się o ponad 65 pkt proc. lepszy od średniej. Podkreślmy przy tym powtarzalność wyników – produkt w minionej dekadzie aż 7–krotnie plasował się powyżej mediany. Znakomite rezultaty nie są okupione przy tym wysokim ryzykiem. Dzięki temu w rankingach efektywności zarządzania produkt zajmuje wysokie pozycje.
Fundusz ma jedną poważniejszą wadę, którą są koszty. Maksymalna opłata manipulacyjna została ustalona na wyraźnie wyższym niż średni poziomie. Klienci nie będą zachwyceni także wyższymi od średniej wartościami wskaźnika skorygowanych kosztów operacyjnych TER.

UniKorona Akcje to niewątpliwie jedno z najlepszych rozwiązań akcyjnych na rynku. Choć w krótkim terminie z pewnością znajdą się zarządzający, którym lepiej uda się dopasować do bieżącej koniunktury, to w horyzoncie kilkuletnim przewagi funduszu zarządzanego przez Ryszarda Rusaka z pewnością się uwidocznią i przełożą się na ponadprzeciętne stopy zwrotu.

TAGI:

Jarosław Lisratingi i analizy funduszyRobert Burdach Ryszard RusakTomasz Matras

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę