Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla Allianz Aktywnej Alokacji - zmiana benchmarku szansą na poprawę wyników w bessie

01.08.2011 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 29 lipca 2011 r.

Fundusz: Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) - 2 gwiazdki

Idea funduszu Allianz Aktywnej Alokacji zakładała dostarczanie atrakcyjnych stóp zwrotu w pełnym cyklu koniunkturalnym. Zgodnie z koncepcją fundusz powinien być rozwiązaniem, które przynajmniej częściowo ochroni kapitał w czasie bessy i pozwoli osiągać atrakcyjny zysk w czasie hossy. Przy takim podejściu byłaby szansa na wypracowanie dodatnich nominalnych stóp zwrotu w dłuższym terminie, konkurencyjnych również wobec rezultatów funduszy akcyjnych.

W praktyce realizacja przyjętej polityki inwestycyjnej nie przynosi jednak zamierzonych efektów. Co prawda zarządzający stosuje bardzo aktywne podejście inwestycyjne, przejawiające się dużą zmiennością zaangażowania na rynku akcji, wysoką rotacją składników, poszukiwaniem okazji inwestycyjnych, czy też zmiennością duration w części dłużnej, to jednak końcowy wynik jest daleki od oczekiwanego. Uzyskany przez ponad 5 lat działalności rezultat jest gorszy nie tylko od funduszy aktywnej alokacji, ale również od funduszy zrównoważonych, a nawet stabilnego wzrostu. Podobnie jest ze stopami zwrotu w krótszych horyzontach inwestycyjnych, w których zarządzający ma problemy z pokonaniem średniej w grupie. Pomimo ponad 5 lat działalności, tylko w 2006 roku fundusz osiągnął rezultat lepszy niż przeciętny wynik uzyskany przez konkurentów.Jedną z niekorzystnych charakterystyk funduszu jest to, że ryzyko podejmowane przez zarządzającego zbyt często nie przekładało się na korzyść dla inwestora. Zdarzało się, że fundusz nie zarabiał adekwatnie do sytuacji w czasie koniunktury albo tracił więcej niż wynikałoby ze strategii, jaką należałoby przyjąć w bessie. W związku z tym nie może dziwić niska efektywność, wynikająca z braku premii w postaci dodatkowej stopy zwrotu w długim, kilkuletnim terminie.

Chociaż Allianz Aktywnej Alokacji został stworzony z myślą o inwestorach, którzy poszukują dodatkowych stóp zwrotu w różnych fazach cyklu koniunkturalnego, to jak pokazuje dotychczasowa historia, realizowana polityka inwestycyjna póki co takich korzyści inwestorom nie przynosiła. Nieprzewidywalność powoduje, że trudno uznać to rozwiązanie za dobry pomysł na bazę portfela inwestycyjnego. Pomimo wielu zastrzeżeń pozostawiamy jednak naszą ocenę ratingową na poziomie 2 gwiazdek. Uważamy bowiem, że ostatnia zmiana benchmarku (od marca br. jest to indeks oparty na stawce z rynku międzybankowego WIBID 12M), może wpłynąć korzystnie na zachowanie funduszu w okresie spadków. Choć z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to, że również w hossie fundusz może zachowywać w zupełnie nierynkowy sposób.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę