Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla Lukas Lokacyjny - wysokie koszty niweczą dobrą pracę zarządzającego

30.06.2011 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 28 czerwca 2011 r.

Fundusz: Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) - 1 gwiazdka

Wysokie opłaty są zdecydowanie najważniejszym parametrem, a zarazem największym problemem w funduszu Lukas Lokacyjny. Wynagrodzenie za zarządzanie w tym niedużym funduszu (50 mln złotych) wynosi aż 2% w skali roku i jest o +1,2 pkt proc. wyższe od średniej w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Biorąc pod uwagę np. symboliczny udział papierów nieskarbowych oraz brak wykorzystania dźwigni finansowej, ze względu na wysokie koszty, Lukas Lokacyjny nie ma praktycznie żadnych szans na dobry wynik. Od momentu uruchomienia (4,5 roku) wypracowana stopa zwrotu wyniosła jedynie +16,4%, czyli była aż o -5 pkt proc. gorsza od średniej w grupie. Oznacza to, że średniorocznie jednostka funduszu przyrastała w tempie +3,3%. Tym samym produkt jest jednym z 3 funduszy pieniężnych w Polsce, które nie pobiły indeksu opartego na inflacji.

Co ciekawe stopa zwrotu z aktywów brutto funduszu, liczona przed opłatami z tytułu zarządzania, prezentuje się dobrze na tle średniej funduszy pieniężnych. Jest to wystarczający powód aby pozytywnie oceniać pracę zarządzającego. Naszym zdaniem jedynym plusem funduszu Lukas Lokacyjny jest niskie ryzyko emitenta (trzon jego portfela stanowią papiery skarbowe) oraz niskie ryzyko zmienności.

W naszej ocenie Lukas Lokacyjny w obecnym kształcie daje nikłe szanse na realny wzrost wartości zainwestowanego kapitału i dlatego nie warto jest go polecać inwestorom. Ze względu na wysokie koszty, które przekładają się na niskie stopy zwrotu i jedną z najgorszych relację wyniku do ryzyka, fundusz zapracował na najniższą ocenę. Jedynym sposobem na poprawę wyników jest istotne obniżenie wynagrodzenia z tytułu zarządzania. Jest to jednak mało realny scenariusz, gdyż wysokie opłaty wynikają z przemyślanej strategii jedynego dystrybutora. Lukas Bank, dla którego BZ WBK TFI stworzyło parasol Lukas FIO, tak zaprojektował swoją ofertę aby fundusz nie stanowił konkurencji dla produktów depozytowych banku. Jest więc on traktowany jedynie jako bezpieczna "poczekalnia", z której tymczasowo powinni korzystać inwestorzy przenoszący swoje środki z innych bardziej ryzykownych rozwiązań dostępnych w parasolu.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę