Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla UniStabilny Wzrost - szybki wzrost aktywów nagrodą za doskonałe wyniki

27.05.2011 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 25 maja 2011 r.

Fundusz: Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) - 5 gwiazdek


Pierwszym rozwiązaniem inwestycyjnym, które w 1995 roku pojawiło się w ofercie Union Investment TFI był fundusz UniKorona Zrównoważony. Na fundusz stabilnego wzrostu, czyli UniStabilny Wzrost, przyszło nam czekać 12 lat. Dziś, z perspektywy wyników wypracowanych po trzech latach działalności tego produktu można powiedzieć "szkoda że tak późno". Zresztą sukces rynkowy przerósł zdaje się nawet najśmielsze oczekiwania samego Union Investment TFI. Na koniec kwietnia 2011 roku jego aktywa ociągnęły poziom 700 mln złotych, co przy obecnej niechęci inwestorów do funduszy stabilnego wzrostu, może być uznane za zjawisko bezprecedensowe.

Popularność UniStabilny Wzrost bierze się z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze zarządzający prowadzą bardzo aktywną politykę inwestycyjną, która pozwoliła ochronić kapitał w czasie bessy. Ta cecha funduszu nie stała jednak na przeszkodzie, aby wygenerować świetny wynik również w okresie hossy. Zarządzający bezbłędnie dopasowali strukturę aktywów funduszu nie tylko do sytuacji na rynku akcji ale również do sytuacji na rynku obligacji. Sprawne operowanie w zmiennej rynkowej rzeczywistości niewątpliwie ułatwiało to, że przez pierwsze 2 lata działalności aktywa UniStabilny Wzrost nie przekroczyły 50 mln złotych. Kolejnym elementem, który wpłynął na ogromną popularność funduszu, była polityka sprzedaży. Union Investment TFI, pod koniec hossy na rynku obligacji rekomendowało partnerom dystrybucyjnym i inwestorom, przenoszenie środków z funduszy obligacji m.in. do UniStabilny Wzrost. Zaowocowało to ogromnym napływem widocznym od drugiej połowy 2010 roku. Biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania funduszu była to również nagroda za wcześniejszą dobrą pracę zarządzających.

W naszej ocenie UniStabilny Wzrost należy do najbardziej atrakcyjnych rozwiązań inwestycyjnych w swojej grupie. Z perspektywy całego cyklu koniunkturalnego fundusz powinien dobrze radzić sobie w okresie koniunktury na rynku akcji oraz ograniczać ryzyko inwestycyjne w okresie dekoniunktury. Do atutów funduszu należy także zaliczyć zespół zarządzających, który wykorzystuje jeden z najbardziej skutecznych procesów inwestycyjnych w Polsce. Jego trzon od lat tworzą te same osoby, i chociaż sam proces podlega ciągłym modyfikacjom to ma powtarzalny charakter i daje szanse na atrakcyjne stopy zwrotu nie tylko w długim ale i średnim terminie. Union Investment TFI to także jedno z niewielu TFI na naszym rynku, które może pochwalić się wysokimi kompetencjami zarówno w odniesieniu do zarządzania długiem i na rynku akcji.

Pomimo dosyć wysokich kosztów, które są niewątpliwie najsłabszą cechą funduszu, UniStabilny Wzrost można polecić inwestorom, którzy chcą wykorzystać potencjał rynku obligacji z około 30% domieszką rynku akcji.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę