Informacje o produkcie

PZU - Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku

Rozwiązanie inwestycyjne w formie ubezpieczenia na życie, które umożliwia lokowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych. Pozwala na przenoszenie środków między UFK bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych - jest on potrącany na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych. Ubezpieczenie daje możliwość uposażenia dowolnej osoby, końcowe świadczenie ubezpieczeniowe nie wchodzi do masy spadkowej, a uprawnieni nie płacą podatku spadkowego. Z uczestnictwem w produkcie wiążą się opłaty (np. administracyjne, za zarządzanie UFK, za konwersję środków między funduszami), jak również można otrzymać (w okresie pierwszych 5 lat ubezpieczeniowych) co miesiąc bonus inwestycyjny w postaci dodatkowych przydziałów jednostkowych (szczegółowe warunki przyznawania bonusu opisane są w OWU). Materiał informacyjny dla obecnych posiadaczy polisy, produkt nie znajduje się już w sprzedaży.

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę