Informacje o produkcie

Aegon - Pracownicze Ubezpieczenie Emerytalne

Grupowe ubezpieczenie na życie, celem umowy jest udzielenie ubezpieczonej osobie ochrony oraz inwestowanie wpłaconego kapitału w ramach bazowych wariantów inwestycyjnych - ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych. Pozwala na przenoszenie środków między UFK bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych - jest on potrącany na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych. Z uczestnictwem w produkcie wiążą się opłaty (np. administracyjne, za zarządzanie UFK, za konwersję środków między funduszami). Program dostępny jest w wersji ze składką regularną. Program dostępny jest dla Klientów w ramach obecnie zawartych umów ubezpieczenia, nowe umowy nie są zawierane.

Zobacz także

↑ na górę