Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Aegon - Plan na Przyszłość + z IKZE

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które daje możliwość gromadzenia środków na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Umowa umożliwia inwestowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych oraz przenoszenie środków między poszczególnymi UFK bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych.

Fundusze należące do tego produktu:

Legenda_tabele

Zobacz także

↑ na górę