Informacje o produkcie

Aegon - Plan na Przyszłość +

Rozwiązanie inwestycyjne w formie ubezpieczenia na życie, które umożliwia lokowanie w wybrane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych. Pozwala na przenoszenie środków między UFK bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych - jest on potrącany na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych. Ubezpieczenie daje możliwość uposażenia dowolnej osoby, końcowe świadczenie ubezpieczeniowe nie wchodzi do masy spadkowej, a uprawnieni nie płacą podatku spadkowego. Z uczestnictwem w produkcie mogą wiązać się opłaty (np. administracyjne, za zarządzanie UFK). Program dostępny jest w wersji ze składką regularną.

Fundusze należące do tego produktu:

Legenda_tabele

Zobacz także

↑ na górę