Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Aegon - Emerytura +

Rozwiązanie inwestycyjne w formie ubezpieczenia na życie, które umożliwia lokowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych. Pozwala na przenoszenie środków między UFK bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych - jest on potrącany na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych. Ubezpieczenie daje możliwość uposażenia dowolnej osoby, końcowe świadczenie ubezpieczeniowe nie wchodzi do masy spadkowej, a uprawnieni nie płacą podatku spadkowego. Z uczestnictwem w produkcie wiążą się opłaty (np. administracyjne, za zarządzanie UFK, za konwersję środków między funduszami). Program dystrybuowany był przez AZ-Finanse, obecnie nie znajduje się w sprzedaży. Lista funduszy w ramach polisy może różnić się od aktualnie obowiązującego wykazu w związku z brakiem udostępniania danych przez ubezpieczyciela.

Fundusze należące do tego produktu:

Legenda_tabele

Zobacz także

↑ na górę