Informacje o produkcie

Aegon - PIN Aegon Rentier

Program inwestycyjny w formie ubezpieczenia na życie, który umożliwia lokowanie środków w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych. Przeznaczony jest dla osób, które zgromadziły już pewny kapitał, z którego mogą korzystać poprzez regularne wypłaty, zachowując jednocześnie możliwość pomnażania posiadanych środków. Ubezpieczenie daje możliwość uposażenia dowolnej osoby, końcowe świadczenie ubezpieczeniowe nie wchodzi do masy spadkowej, a uprawnieni nie płacą podatku spadkowego. Z uczestnictwem w produkcie wiążą się opłaty (np. administracyjne, za zarządzanie UFK, za konwersję środków między funduszami). Materiał informacyjny dla obecnych posiadaczy polisy, produkt nie jest już sprzedawany. Lista funduszy w ramach polisy może różnić się od aktualnie obowiązującego wykazu w związku z brakiem udostępniania danych przez ubezpieczyciela.

Fundusze należące do tego produktu:

Legenda_tabele

Zobacz także

↑ na górę