Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.16%
3m -4.61%
6m -4.76%
12m -9.22%
36m -15.03%
YTD -5.93%
max 14.11%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% JPM Global Government Bond Hedged to Euro Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do maksymalizacji całkowitego zwrotu z inwestycji oraz realizacji zysków kursowych w średnim i długim terminie. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez rządy i jednostki rządowe z dowolnego kraju, denominowane w dowolnej walucie. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (zwanego również CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,64% - -
Sharpe'a -0,25 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę