Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,08 EUR
+0,78 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.99%
3m -25.29%
6m -15.62%
12m -21.74%
36m -24.03%
YTD -24.80%
max -1.98%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI EMU Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe i dłużne dowolnego emitenta z kraju członkowskiego Europejskiej Unii Walutowej, w tym korporacji i rządów, zarówno w euro, jak i odpowiednich walutach krajowych oraz w akcje i obligacje w euro wszelkich innych emitentów. Fundusz będzie lokować przynajmniej 75% swoich aktywów ogółem w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki, które posiadają swoje siedziby w Unii Europejskiej. Fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy instrumentów udziałowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe opisanych wyżej emitentów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,02% od 3,87% do 6,78% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,22 do 0,05 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę