Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,09 EUR
-0,71 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.49%
3m -3.23%
6m 4.75%
12m -12.22%
36m 16.50%
YTD 9.59%
max 18.81%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI EMU Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe i dłużne dowolnego emitenta z kraju członkowskiego Europejskiej Unii Walutowej, w tym korporacji i rządów, zarówno w euro, jak i odpowiednich walutach krajowych oraz w akcje i obligacje w euro wszelkich innych emitentów. Fundusz będzie lokować przynajmniej 75% swoich aktywów ogółem w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki, które posiadają swoje siedziby w Unii Europejskiej. Fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy instrumentów udziałowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe opisanych wyżej emitentów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,85% od 3,14% do 4,48% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,02 do 0,14 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę