Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin U.S. Government Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.40%
3m 0.00%
6m 2.48%
12m 3.34%
36m 5.61%
YTD 2.62%
max 36.71%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Government - Intermediate Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodu w średnim i długim terminie. W tym celu, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i jego agencje, w szczególności papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach Ginnie Mae (GNMA).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,57% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę