Aegon - Franklin Select U.S. Equity (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,03 %
wycena na dzień 20.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.47%
3m 13.32%
6m 12.63%
12m 27.40%
36m 35.37%
YTD 4.62%
max 115.76%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P 500 Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Inwestycje koncentrują się na instrumentach udziałowych spółek amerykańskich, w tym akcjach zwykłych i uprzywilejowanych, papierach zamiennych na akcje zwykłe, jak również amerykańskich świadectwach depozytowych i amerykańskich udziałach depozytowych notowanych na głównych giełdach amerykańskich. Strategia ta będzie stosowana w sposób zdywersyfikowany, umożliwiający menadżerowi poszukiwanie lokat we wszystkich segmentach amerykańskiej giełdy, wszelkich rozmiarach kapitalizacji rynkowej, sektorach i branżach. Dodatkowo fundusz może stosować również techniki zabezpieczania i okresowo utrzymywać rezerwy gotówkowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,87% - -
Sharpe'a 0,19 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę