Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Select U.S. Equity (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,08 USD
-0,32 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -9.17%
3m -13.98%
6m -3.84%
12m -3.88%
36m 11.95%
YTD -12.73%
max 79.99%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P 500 Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Inwestycje koncentrują się na instrumentach udziałowych spółek amerykańskich, w tym akcjach zwykłych i uprzywilejowanych, papierach zamiennych na akcje zwykłe, jak również amerykańskich świadectwach depozytowych i amerykańskich udziałach depozytowych notowanych na głównych giełdach amerykańskich. Strategia ta będzie stosowana w sposób zdywersyfikowany, umożliwiający menadżerowi poszukiwanie lokat we wszystkich segmentach amerykańskiej giełdy, wszelkich rozmiarach kapitalizacji rynkowej, sektorach i branżach. Dodatkowo fundusz może stosować również techniki zabezpieczania i okresowo utrzymywać rezerwy gotówkowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,41% - -
Sharpe'a 0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę