Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,04 PLN
+0,89 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.47% -2.59% 101/208
3m -5.30% -5.98% 77/208
6m -3.46% -7.16% 19/207
12m -6.77% -5.46% 143/200
36m 3.92% 3.55% 102/190
YTD -0.33% -0.89% 79/201
max 196.92% 139.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,82 słaby
odchylenie standardowe 2,98% od 2,17% do 5,31% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,20 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę