Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,21 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.01% -1.25% 122/209
3m -1.83% 0.06% 160/208
6m -3.47% -1.61% 138/208
12m -4.82% -3.55% 107/201
36m 4.27% 3.67% 106/191
YTD -1.28% -0.17% 101/201
max 194.10% 141.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 1,61 słaby
odchylenie standardowe 2,93% od 2,17% do 5,27% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,22 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę