Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,33 PLN
+0,38 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.46% -6.43% 51/210
3m 0.03% -0.98% 46/210
6m -2.39% -4.33% 49/203
12m -7.64% -8.29% 83/199
36m 4.85% 4.72% 112/190
YTD 0.25% -0.66% 68/201
max 198.64% 140.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,76 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,98% od 2,21% do 5,14% niska zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,15 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę