Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.03% 0.67% 56/216
3m -0.57% 0.64% 144/216
6m -3.08% -3.61% 107/213
12m -14.20% -14.67% 123/212
36m 16.69% 16.95% 112/196
YTD 3.34% 2.83% 40/216
max 207.84% 148.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,04 słaby
odchylenie standardowe 3,08% od 2,34% do 5,53% niska zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,19 do 0,23 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę