Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,20 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 30.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.12% 4.52% 185/203
3m 15.35% 22.40% 171/203
6m -10.94% -7.01% 133/203
12m -14.57% -9.26% 141/202
36m -22.06% -18.46% 109/192
YTD -11.29% -7.43% 133/203
max 167.65% 129.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,00 słaby
odchylenie standardowe 4,49% - -
Sharpe'a -0,15 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę