Aegon - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.42% -1.22% -/-
3m 0.85% 1.14% -/-
6m 0.13% 0.38% -/-
12m 0.00% -1.23% -/-
36m 5.75% 4.39% -/-
YTD 1.39% 1.78% -/-
max 64.41% 46.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 33% WIG + 67% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna ma na celu osiągnięcie zysku wyższego od funduszy wierzycielskich, przy niższym poziomie ryzyka niż w funduszach zrównoważonych i akcyjnych. Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 60%) oraz od 0% do 35% aktywów, w zależności od oceny sytuacji na rynku, w akcje. Fundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% aktywów w papiery wartościowe podmiotów z siedzibą na terytorium RP.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od -0,00 do 1,66 dobry
odchylenie standardowe 1,16% od 0,44% do 1,84% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,44 do 0,36 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę