Aegon - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 17.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.56% -0.39% -/-
3m -1.48% -0.83% -/-
6m -1.54% -0.27% -/-
12m 2.27% 1.89% -/-
36m 7.81% 5.82% -/-
YTD 1.43% 2.28% -/-
max 64.46% 47.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 33% WIG + 67% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna ma na celu osiągnięcie zysku wyższego od funduszy wierzycielskich, przy niższym poziomie ryzyka niż w funduszach zrównoważonych i akcyjnych. Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 60%) oraz od 0% do 35% aktywów, w zależności od oceny sytuacji na rynku, w akcje. Fundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% aktywów w papiery wartościowe podmiotów z siedzibą na terytorium RP.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,55 od -0,00 do 1,60 dobry
odchylenie standardowe 1,15% od 0,42% do 1,82% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,48 do 0,31 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę