Aegon - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.53% -0.35% 76/132
3m -0.22% 0.17% 91/130
6m -0.06% 1.29% 97/126
12m 0.76% 1.68% 74/126
36m 9.22% 6.62% 34/118
YTD 1.27% 2.44% 73/126
max 64.20% 47.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 33% WIG + 67% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna ma na celu osiągnięcie zysku wyższego od funduszy wierzycielskich, przy niższym poziomie ryzyka niż w funduszach zrównoważonych i akcyjnych. Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 60%) oraz od 0% do 35% aktywów, w zależności od oceny sytuacji na rynku, w akcje. Fundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% aktywów w papiery wartościowe podmiotów z siedzibą na terytorium RP.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,74 od -0,00 do 1,54 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,09% od 0,39% do 1,79% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,46 do 0,35 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę