Aegon - Santander Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,10 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.15% 1.92% 63/83
3m 0.99% 3.16% 66/83
6m -2.23% 0.42% 65/82
12m -0.23% 3.35% 58/81
36m 4.36% 7.62% 35/73
YTD 0.66% 1.44% 61/83
max 49.76% 48.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,12 słaby
odchylenie standardowe 1,92% od 1,35% do 3,04% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,19 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę