Aegon - Santander Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,77 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.54% -1.25% 66/84
3m -3.56% -2.73% 67/84
6m -4.26% -2.40% 70/84
12m -0.53% 0.27% 39/81
36m 7.89% 9.05% 34/75
YTD 0.07% 1.99% 56/83
max 46.88% 43.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,95 dobry
odchylenie standardowe 2,01% od 1,37% do 3,17% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,17 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę