Aegon - Santander Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.21% -3.25% 71/83
3m -0.07% 0.82% 55/83
6m -2.31% -0.68% 55/82
12m -0.89% -1.75% 25/78
36m 7.17% 9.23% 39/73
YTD -0.03% 1.90% 53/81
max 46.73% 43.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,09 dobry
odchylenie standardowe 2,00% od 1,39% do 3,09% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,10 do 0,33 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę