Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Santander Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,23 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.59% -6.91% 37/83
3m -14.74% -12.10% 63/83
6m -13.09% -9.36% 62/82
12m -16.78% -11.64% 60/82
36m -15.76% -10.97% 47/73
YTD -14.37% -11.49% 64/83
max 27.39% 29.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,35 słaby
odchylenie standardowe 2,68% od 1,76% do 3,92% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,23 od -0,44 do 0,13 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę