Aegon - Generali Akcji Amerykańskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-4,39 PLN
-3,33 %
wycena na dzień 25.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.53% 1.27% -/-
max 2.85% 2.54% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu wynosi co najmniej 60%. Pozostałą część środków fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę