Aegon - Santander Akcji Spółek Wzrostowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,32 PLN
-3,97 %
wycena na dzień 24.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.21% 3.58% 26/100
max 6.54% 6.29% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 25% mWIG40 + 70% MSCI World Index USD + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 66% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery udziałowe spółek wzrostowych, tj. działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty z zainwestowanego kapitału oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju. Do 10% lokat mogą stanowić jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę