Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (CHF) UFK
kurs CHF
Strzalka_spadek-01
-0,08 CHF
-0,04 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.13%
max 0.63%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 01.04.2019 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: CHF
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI World (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe dowolnej wielkości spółek generujących wysokie zyski i rokujące szybkim zwrotem zainwestowanego kapitału. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Pomocniczo fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe czy środki pieniężne. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę