Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (CHF) UFK
kurs CHF
Strzalka_wzrost-01
+0,50 CHF
+0,22 %
wycena na dzień 27.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.27%
3m -3.65%
6m -6.93%
12m 0.71%
YTD -8.49%
max 0.24%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 01.04.2019 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: CHF
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,1 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe dowolnej wielkości spółek generujących wysokie zyski i rokujące szybkim zwrotem zainwestowanego kapitału. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Pomocniczo fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe czy środki pieniężne. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę