Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (CHF) UFK
kurs CHF
Strzalka_wzrost-01
+0,27 CHF
+0,35 %
wycena na dzień 03.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -19.09%
3m -26.25%
6m -16.18%
12m -22.07%
YTD -25.98%
max -21.16%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 01.04.2019 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: CHF
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,1 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę