Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (CHF) UFK
kurs CHF
Strzalka_wzrost-01
+1,42 CHF
+1,55 %
wycena na dzień 10.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.35%
max -4.27%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 01.04.2019 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: CHF
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę