Aegon - Allianz Trezor (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.12% 0.27% 19/40
3m 0.62% 1.09% 27/40
6m 0.81% 1.04% 21/40
max 0.86% 1.07% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę