Aegon - Allianz Trezor (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.05% 17/40
3m 0.39% 0.19% 12/39
6m 0.86% 0.87% 19/39
YTD 0.11% 0.06% 17/40
max 1.57% 1.54% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę