Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Trezor (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.52% -0.81% 20/40
3m -0.34% -0.52% 24/40
6m 0.12% -0.17% 20/39
12m 1.14% 1.10% 12/39
YTD -0.30% -0.46% 22/40
max 1.15% 1.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę