Aegon - Quercus Global Balanced (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,48 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 13.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.38%
3m -1.73%
6m 3.69%
YTD 5.80%
max 5.80%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę