Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Quercus Global Balanced (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.51%
3m 1.87%
6m 0.88%
12m 2.49%
YTD 1.87%
max 8.81%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę