Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Quercus Global Balanced (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,41 PLN
-0,31 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -4.90%
3m -0.77%
6m -0.28%
12m 3.43%
YTD 0.05%
max 6.87%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę