Aegon - Quercus Global Balanced (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,32 PLN
-0,24 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.11%
3m 5.61%
6m 5.18%
YTD 7.70%
max 7.70%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę