Aegon - Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.03%
3m -1.39%
YTD 0.27%
max -1.20%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% EURIBOR 3M + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Global Floating Rate Notes Plus. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w globalne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej. Inwestycje na rynkach wschodzących mogą stanowić do 25% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę