Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,10 EUR
-0,48 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.82%
3m 14.16%
6m 8.01%
12m 9.26%
36m 13.16%
YTD 17.41%
max 77.62%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe (Net Dividends) Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji oraz wypracowanie bieżącego dochodu w średnim i długim terminie. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z krajów europejskich. Oprócz tego, w mniejszym zakresie, fundusz inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe spółek będących przedmiotem fuzji, konsolidacji, likwidacji lub innych dużych transakcji kapitałowych, dłużne papiery wartościowe oraz do 10% aktywów w papiery wartościowe emitentów spoza Europy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,52% od 2,97% do 4,48% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,00 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę