Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,38 EUR
+2,69 %
wycena na dzień 26.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -25.42%
3m -31.57%
6m -25.80%
12m -24.14%
36m -27.11%
YTD -31.22%
max 24.96%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe (Net Dividends) Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji oraz wypracowanie bieżącego dochodu w średnim i długim terminie. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z krajów europejskich. Oprócz tego, w mniejszym zakresie, fundusz inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe spółek będących przedmiotem fuzji, konsolidacji, likwidacji lub innych dużych transakcji kapitałowych, dłużne papiery wartościowe oraz do 10% aktywów w papiery wartościowe emitentów spoza Europy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,83% od 3,39% do 4,76% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,10 do 0,18 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę