Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.16% 59/113
3m 0.40% 0.45% 64/113
6m 0.56% 0.66% 67/112
YTD 0.06% 0.00% 37/118
max 1.11% 1.25% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 1M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz gotówkowy nastawiony na ochronę wartości jednostki uczestnictwa. Dąży do tego, aby wartość jednostki na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż jej wartość na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego. W tym celu fundusz lokuje aktywa w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę