Aegon - Allianz Artificial Intelligence (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.90%
3m -2.97%
6m -11.98%
12m -4.17%
YTD 8.23%
max 0.19%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% NASDAQ Composite Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę