Aegon - Allianz Artificial Intelligence (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,39 PLN
+0,33 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -5.26%
3m -0.12%
6m 9.76%
12m -0.24%
YTD 19.42%
max 10.55%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% NASDAQ Composite Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę