Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Artificial Intelligence (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,49 PLN
-0,35 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 11.38%
3m 16.74%
6m 11.04%
12m 22.97%
YTD 11.41%
max 30.37%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% NASDAQ Composite Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę