Aegon - Allianz Artificial Intelligence (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,47 PLN
-2,13 %
wycena na dzień 17.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.96%
3m -7.22%
6m -8.16%
12m 3.79%
YTD 15.77%
max 7.17%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% NASDAQ Composite Index + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę