Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (EUR Hedged) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,25 %
wycena na dzień 21.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.49%
3m 1.51%
6m 2.89%
12m 3.15%
YTD 7.36%
max 2.63%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę