Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,50 %
wycena na dzień 18.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.53% 1.24% 12/49
3m 2.05% 0.34% 2/49
6m 6.70% 3.21% 2/47
12m 4.64% -2.54% 1/45
YTD 7.66% 5.41% 9/47
max 4.37% -2.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę