Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 15.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.66% 1.97% 38/48
3m 1.50% 3.37% 33/48
6m 3.39% 3.28% 19/48
12m 8.06% 4.42% 4/46
YTD 9.91% 8.11% 13/47
max 6.55% 0.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę