Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.29% 1.27% 20/47
3m 3.21% 4.05% 30/47
6m 3.29% 3.23% 16/46
12m 9.99% 7.49% 11/45
YTD 0.97% 0.98% 22/47
max 9.61% 2.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę