Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,68 %
wycena na dzień 05.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.38% 3.95% 14/42
3m -4.80% -1.64% 34/42
6m -4.10% -3.48% 18/42
12m -1.10% -0.14% 22/41
YTD -5.95% -5.47% 19/42
max 2.10% -4.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę