Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,14 USD
+1,19 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -10.38%
3m -12.43%
6m -9.91%
12m -7.24%
YTD -12.23%
max -2.54%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę