Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,03 USD
+0,23 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.40%
3m 7.69%
6m -4.47%
12m -1.21%
YTD -3.98%
max 6.63%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę