Aegon - Fidelity Global Multi Asset Income (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.76%
3m 2.34%
6m 3.80%
12m 5.98%
YTD 9.25%
max 7.28%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych bez ograniczeń geograficznych uwzględniając poniższe założenia: do 50% aktywów może być inwestowane w światowe obligacje rządowe, do 30% aktywów w następujące typy aktywów: papiery wartościowe sektora infrastruktury, fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) i inne aktywa umożliwiające ekspozycję na nieruchomości oraz do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę