Aegon - Fidelity European Dynamic Growth (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,31 EUR
+1,01 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.53%
3m 12.41%
6m 12.37%
12m 37.66%
YTD 4.26%
max 42.07%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI EUROPE (N)
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w Europie o średniej kapitalizacji rynkowej (od 1 do 10 miliardów euro). Portfel inwestycyjny jest skoncentrowany i zawiera od 60 do 65 spółek z różnych regionów i sektorów. Głównie są to spółki niedowartościowane.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę