Aegon - Fidelity America (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,50 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.42% 2.79% 10/33
3m 2.87% 3.56% 15/33
6m 2.03% 3.55% 15/33
12m -2.07% 7.56% 30/30
YTD 9.07% 18.98% 29/30
max 6.27% 15.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P 500 Index (NET)
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% środków funduszu jest inwestowanych w akcje spółek amerykańskich. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Może również stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę